החל מחודש ספטמבר 2012 מכוורת הפסיק את פעילותו.
בכל שאלה ניתן לפנות למרכז התמיכה של מטח בכתובת webs@cet.ac.il או בטלפון 03-6200622
תודה, צוות מטח

אתר מטח